Дефиниция на апостроф

Първото нещо, което ще направим, преди да влезем изцяло в изясняването на значението на понятието апостроф, е да знаем нейния етимологичен произход. В този случай можем да кажем, че това е дума, която идва от гръцкия, точно от "апостроф". Това може да се преведе като „обръщане към другата страна” и е използвано в театъра, за да се отнася до момента, в който един от актьорите обърна гръб на публиката, за да говори с друг човек, независимо дали е реален или въображаем.

Тази гръцка дума можем да определим, че тя е резултат от сумата от два ясно разграничени компонента:
- Префиксът "apó", което означава "далеч от".
- Глаголът "strofe", който е еквивалентен на "return" или "flip".

Това е понятие, което се използва в контекста на реториката, за да се нарече интерпелация, която се извършва с жестокост към един или повече субекти, които може да са живи или не; към нещо неодушевено; към абстрактен субект; или дори самия себе си.

Важно е да не се обърка апострофът с апострофа : правописен знак, който се използва за обединението на два термина, елиминирайки някакво писмо. Този знак е ' .

Връщайки се към идеята за апостроф, фигурата се появява в разказа като призив към събеседника , независимо дали събеседникът присъства или може да чуе речта. Апострофът обикновено се появява в призиви, молитви и монологи.

Пример за апостроф е следното: "Море бушува, успокой се сега!" Спрете да разклащате походката и стигнете до целта. Серена си вълни и да дадеш честта да напредваш в мир през твоите области . Както виждате, говорителят отива до морето: разбира се, океанът не може да реагира на диалог. Ето защо апострофът не възнамерява да развие разговор.

От друга страна апострофите са често срещани в политическия дискурс : „Какво искат те за страната? Знаем, че това са трудни времена и че трябва да се вземат трансцендентални решения. Желаете ли да се борите за благосъстоянието на всички наши сънародници?

border=0

Търсете друго определение