Определение на възел

От латински nudus , възел е контур, който може да бъде затегнат и затворен по такъв начин, че колкото повече дърпате краищата му, толкова повече се стяга. Като цяло, възелът трудно може да се отдели. Например: "Аз ще държа платното с възел, за да не го летя" , "Можете ли да ми помогнете да отворя чантата?" Продавачът затвори възела твърде силен " , " Преди два часа се опитвам да развържа този възел и не мога . "

Nudo

Възелът, следователно, е част от въже, въже или лед, който се вписва и затваря , което затруднява самостоятелността. Обичайното нещо е, че възелът се използва, за да държи нещо: когато обвързваш обект със същото въже , възелът го предпазва от подхлъзване или падане.

Възможно е да се направи възел за закрепване на въже към стълб. Ако имаме два полюса и въже, можем да направим възли във всеки един и да направим въжето напрегнато между двата полюса. По този начин можете да окачите дрехи.

Възелите също позволяват затваряне на торба или пакет. Когато правите възел с дръжките или дръжките на пластмасова торбичка, избягваме падането на съдържанието му.

В мореплаването и планинарството възлите са необходими за повишаване на безопасността на дейностите и за избягване на загубата на въжета. Съществуват няколко вида възли, чието обучение е от съществено значение за тези, които развиват тези дейности.

Някои от основните видове възли са:

* стоп възел : той служи за предотвратяване на краищата на въжето, например, от плъзгане през пръстен или дупка, въпреки че може да се използва и за декоративни цели;

* възел за свързване : той се използва за свързване на две въжета или краища, за да се получи по-голямо удължение ;

* gaza : възел, направен в края на въже, за да се оформи фиксиран пръстен или контур.

Има и други приложения на концепцията на възела, които надхвърлят струните. Частта от някои корени и растения, през които се появява нещо; възпаление, което се генерира в сухожилията или костите чрез заболяване или злополука; частта на ствола, през която се появяват клони; мястото, където се пресичат две планински вериги или комуникационни маршрути; и връзката на събитията, които предшестват края на някои литературни жанрове, също са известни като възли .

От друга страна, възелът е единица за измерване на скоростта, която се използва в корабоплаването по въздух и по море и е еквивалентна на една морска миля на час (от 1929 г. нейната конвенционална стойност е 1852 метра). В метеорологията възелът се използва за измерване на скоростта, с която се движи вятърът. По отношение на своята символика, според Международната организация по стандартизация (чийто акроним е ISO ), трябва да използвате kn , което произтича от термина на английски ( възел ). Възможно е също да се използва kt (да не се бърка с килотонен символ) и kts за единствено и множествено число съответно.

Името на тази единица скорост идва от стар процес, използван за измерване на скоростта на корабите, който се състоеше в използването на въже с поредица от възли, направени на равни интервали (обикновено един бруст, т.е. от двете изпънати ръце, които обикновено са около 2 метра, свързани с парче дърво, което е било спуснато във водата и използвано за извършване на изчисления в комбинация с използването на пясъчен часовник. Това беше неточен метод, тъй като зависеше от вниманието и уменията на онези, които я изпълниха, да не говорим, че сегментът между възлите не е непременно един и същ за двама души.

border=0

Търсете друго определение