Дефиниция на лист

Лист е плоча или много тънък предмет, чиято повърхност е по-голяма от дебелината му . Възможно е да се намерят листове от различни материали, като метал , картон или хартия . Например: "Трябва да донеса лист с картини на семейството в училище" , "Нуждаем се от няколко листа алуминий, за да завършим изграждането на бараката" , "Тортата имаше отгоре тънък лист шоколад . "

В областта на инженеринга и конструкцията листът е конструктивен елемент, изработен от деформируемо твърдо вещество , което му позволява да работи огъване . Те се различават от плочите в това, че са плоски, а плочите са извити в триизмерно пространство.

Лист, в друг смисъл, е чертеж или печат, който се получава чрез гравиране. В по-широк смисъл тя е известна като ламина на общата фигура на човек или животно. Табелите в този случай са често срещани в училището.

За геологията , лист или мантия е таблична маса от вулканична скала, разположена успоредно на скалните слоеве на района. Ботаниката , от друга страна, използва понятието ламина, за да се позове на най-широката част от листата и венчелистчетата.

Структурата, която е под шапката на гъба; множеството от мрежи, които осигуряват механична опора на ядрото на клетката; част от протеините; група музикални инструменти; и тънката, плоска част на костите, мембраните , тъканите и хрущялите на органичните същества също се наричат ламина .

Ядрен лист

Мрежа от междинни нишки, с дебелина от 15 до 80 nm и състояща се от листове А, В и С, които заобикалят ядрената хиалоплазма (полутечна вътрешна среда) е известна като ядрена ламина. на ядрото на клетката, където хроматинът и ядрените са потопени). Листовете са протеините, на които се основава съставът на ядрения лист.

Ядрената обвивка се облагодетелства от стабилността, осигурена от листа, който също се намесва в триизмерната организация на ядрото в покой (наричана още интерфаза , е структурата, която представя ядрото, докато клетката не е разделена), през взаимодействието му с хроматин.

Всеки вид лист (А, В и С, както е споменато в първия параграф) е кодиран от три различни гена . Синтезът от тип А и С протича, като се започва от същия ген, наречен LMNA; дава се чрез алтернативна обработка и от това са дадени четири подтипа, които са A, A (Δ) 10, C1 и C2. Гените от тип В, ​​от друга страна, са кодирани от два гена: LMNB1 и LMNB2, ламини от подтип В1 и подтипове В2 и В3, съответно.

Във всички случаи листите показват кълбовиден домен в N-терминала и в С-терминалния край; посредством последните, тези от тип А и В се присъединяват към молекула, наречена фарнезил, която прави възможно закрепването на листата към вътрешната ядрена мембрана. Благодарение на тази връзка могат да се образуват димери и по-късно тетрамери, протофиламенти, филаменти и, накрая, самата мрежа.

Редките заболявания на ядрената ламина, които имат общи грешни форми на генетично кодиране на пластините, се наричат ламинопатии . Това са разстройства, които включват различни функции и тъкани, като например набраздените мускули, костта, мастната тъкан и нервната система. Някои от най-известните ламинопатии са синдромът на Hutchinson-Gildford Progeria и мускулната дистрофия на Emery-Dreifuss.

border=0

Търсете друго определение