Дефиниция на стил

Понятието за стил произхожда от латинския термин стилус . Думата може да се използва в различни области, въпреки че най-разпространената му употреба е свързана с външния вид , естетиката или очертаването на нещо.

Estilo

Примери, в които се появява терминът: "Тази барокова сграда е построена през седемнадесети век и се откроява с невероятния си купол" , "Новият запис ще има стил, по-близък до поп от рок" , "Боливийският писател е един от основните култивисти на стила на пулпа “ .

Друго обичайно използване на понятието за стил се отнася до благодатта на човек или нещо, като се фокусира върху това колко елегантно или отлично изглежда: "Хуан има неформален стил за обличане" , "Поздравявам ви: успяхте да украсите къщата с много стил" .

За модата , стилът е тенденцията или токът, който преобладава в определено време. В този смисъл стилът се състои от различни качества и характеристики.

Стилът се използва и в компютърните науки : Cascading Style Sheets ( CSS ) съставлява език, който се използва, за да се определи как ще бъде представен документ, разработен в XML , HTML или XHTML .

Трябва също да се отбележи, че Fiat Stilo е автомобил, произведен от производителя Fiat и представен през юли 2001 г.

Стилът в литературата

Лингвистиката включва дисциплина, известна като стилистика, която е отговорна за анализирането на това как езикът се използва естетически или артистично.

Когато пишат, думите не са достатъчни, те трябва да бъдат поставени по определен начин, за да се даде на текста желаният характер и да се получи задоволителен резултат от тази работа.
За да може да се развие добре тази задача, от съществено значение е писателят да има голяма представа за речника, така че той да може да познава инструментите си и да разпознава коя дума е подходяща за всяка линия; Във всеки случай, винаги трябва да имате на ръка речник, за да се консултирате, когато е необходимо, и да извършвате по-стриктна работа. Друго от нещата, на които авторът трябва да обърне специално внимание, е правилното използване на препинателни знаци . Основният проблем в тях е, че няма абсолютни правила и че тази неяснота често се бърка и текстовете, които все още не са разработени, са приключени. Изречение, което не е правилно прекъснато, трудно може да бъде разбрано. Важно е също да имате предвид, че писането е начин да се свържете с други хора; езикът ни позволява да комуникираме ясно, сбито и естествено, че авторът е с всичките си сетива и се опитва да създаде нещо оригинално и просто над всичко.

Всички автори имат стил, в някои случаи той не се различава твърде много от този на някои автори с известност, но често се случва, че един писател изглежда автентичен , чийто стил, макар че може да има сходства с този на други писатели, има уникални характеристики ,

Според Паскал, когато сме изправени пред естествен стил, ние се чувстваме възхитени и изумени, защото тогава вместо да се срещнем с писател стоим пред мъж или жена. Необходимо е обаче да се изясни, че не е задължително естественият стил да е спонтанен , всъщност някои автори твърдят, че езикът, използван в спонтанността, е най-изкуствен, а този, който звучи естествено, е продукт на упорита работа, а не на лошо прикрито слово.

Важно е също така да се отбележи, че едно от предизвикателствата на новите автори е да намерят перфектния стил , собствен, но съвършен, който е уникален и който се отличава от другите за доброто използване на термините и за преследване на необходимата реторика никога не приспива.

За да затворим това определение, искаме да подчертаем, че тъй като терминът се отнася до идентичността на даден обект, действие или работа , в рамките на тази концепция могат да бъдат включени вариациите, цитирани тук и много други, които по някакъв начин са свързани с дефиницията. основата на тази концепция.

border=0

Търсете друго определение