Определение за санитарно депо

Санитарното депо е мястото, където твърдите отпадъци на града се депонират след като са получили определени обработки. За да се предотврати замърсяване на почвата, почвата се хидроизолира с полиетилен с висока плътност или с друго вещество и глина.

Може да се каже, че санитарното депо е техника , която дава на отпадъците окончателно разположение . В допълнение към хидроизолацията и други процеси, за да се гарантира, че тези отпадъци не се превръщат в опасност за общественото здраве, се развива уплътняването на отпадъците , благодарение на което те заемат възможно най-малко пространство.

Накратко, санитарното депо предвижда инсталация и операция за обезвреждане на твърди отпадъци. Необходимо е властите да изберат подходящо място за развитието на това депо и ежедневното му управление да бъде контролирано по строг начин, за да се избегнат замърсяването и здравните проблеми.

В ежедневната експлоатация на санитарните депа се предлагат различни съоръжения и машини: самосвали , трактори , багери , уплътнители и др. В зависимост от количеството отпадъци, които постъпват в санитарното депо, може да има по-голяма или по-малка нужда от ръчен труд. При по-големи пломби по-голямата част от работата е механизирана.

Други важни дейности за екология и икономика могат да бъдат получени от управлението на санитарното депо. Например, възможно е да се отдели стъклото и хартията, така че тези отпадъци да се рециклират : по този начин количеството отпадъци, които остават постоянно в депото, е сведено до минимум и се генерират доходи.

Една от основните цели на използването на санитарно депо е да се избегнат проблемите, възникващи от методи като депото. Последният е известен също като сметище, сметище или сметище и се състои от място, където боклукът се депонира като последен от действията на процеса на елиминиране.

Депото може да бъде нелегално (проблемите на околната среда не се вземат предвид, но всеки избира да се отърве от боклука си, той е тревожен източник на болести и замърсяване, наред с други проблеми и обикновено е в естествени дупки или депресии. ) или общински (обектът е избран от правителството, след като е провел съответните екологични, социални и икономически проучвания).

Една от мерките, чрез които санитарното депо има за цел да намали типичните проблеми на депото, е задълбочено проучване на въздействието върху околната среда , социалното и икономическото въздействие, проведено от момента на нейното създаване, в допълнение към търсенето на наистина адекватен обект, който се наблюдава и проучва от началото до края на съществуването му.

Екологичното въздействие е една от основните точки на всяка система за депониране на отпадъци, тъй като това е ефектът, който генерира върху околната среда. Въпреки че в продължение на десетилетия няколко кампании се опитват да повишат осведомеността за последиците от нашите действия за здравето на планетата , повечето живеят без да се притеснявате за тези въпроси; Основната причина е, че негативните ефекти обикновено не са непосредствени или много очевидни.

Колко пъти се питаме какво се случва с нашите отпадъци или какво ще стане, ако забравим да разделим различните материали? Не виждаме зад кулисите , нито проблемите, които могат да възникнат, ако организацията на персонала, отговарящ за поддръжката на санитарното депо, не е оптимална, поради което е нормално да приемем безразлично отношение в това отношение. В нашите ръце е да сътрудничим със системата чрез отговорната организация на нашия боклук, както и да избягваме по всякакъв начин да замърсяваме обществения начин и да ни информираме за проектите, свързани с темата.

border=0

Търсете друго определение