Определение на технически чертеж

Рисунката е фигура , изображение или очертание, което обикновено се прави ръчно с помощта на инструмент (молив, четка) на различни материали. Концепцията за техник , от друга страна, се отнася до процедура, свързана с науката, чиято цел е да се постигне определен резултат.

Той е известен като технически чертеж към системата на графично представяне на различни видове обекти. Неговата цел е да предостави необходимата информация за анализиране на обекта, да подпомогне неговото проектиране и да позволи изграждането или поддръжката му.

Техническият чертеж може да бъде разработен с помощта на компютърни науки . Има определени програми ( софтуер ), които ви позволяват да правите прогнози и изчисления, които улесняват рисуването. Що се отнася до ръчните инструменти, най-обичайните са правилата, квадратите и компасите.

Архитектурата , например, е наука, която се харесва на техническите чертежи. Сградата може да бъде представена в план (с изглед отгоре, покрив и т.н.) или на кота (отпред, страничен изглед), с разяснения за размерите му в плановете. В този случай говорим за архитектурен чертеж.

В този смисъл трябва също да изясним, че растението е представяне на обекта, който е направен на хоризонтален термин. А също и в техническия чертеж обикновено се прави залог да се представи това или надморската височина, заедно с поредица от основни индикации, за да се разбере това по възможно най-точен начин.

Това означава, че всеки чертеж от този тип се придружава в допълнение към гореспоменатите размери на съответните размери. Те могат да бъдат по размер, позиция или местоположение, основно.

Сред многото видове технически чертежи бихме могли да подчертаем, например, геоложкия, който, както показва неговото име, се използва в областта на геологията и географията за въпроси като работа в находища на минерали или представяне на различните слоеве на Земята. ,

Други видове технически чертежи са механичен чертеж (представляващ части или части от машини), електронен чертеж (представяне на схеми), електрически чертеж (очертаване на електрически инсталации на архитектурна структура) и градски дизайн (използван) да организира развитието на градските центрове).

Техническият чертеж може да включва скици , диаграми , диаграми, планове и други типове изображения. Геометричните понятия и понятия за математиката се използват за успешна работа с мащаби и перспективи.

По същия начин не трябва да забравяме, че Техническото рисуване е предмет, който се преподава на различни нива в рамките на испанската образователна система. С него се цели учениците не само да научат някои теоретични концепции, като лексика, свързана с тази дисциплина, но и да придобият редица умения и ръчни умения за осъществяване на този вид рисунки.

По-конкретно, в първия и втория курс на обучението по Bachillerato, този предмет се преподава и за неговото развитие, докато за обучението на студентите съществуват интерактивни ресурси като различни уеб приложения, които Министерството включва на своя уебсайт. на образованието и науката.

border=0

Търсете друго определение