Определение за предупреждение

Предупреждението е актът и последствие от аперцепция , глагол, който намеква за порицание, наказание или предупреждение . Понятието обикновено се използва в областта на правото по отношение на наказание, което се прилага за дисциплинарно нарушение и което предполага записване на вината, така че ако се повтори, ще се приложи по-строго наказание.

Тези предупреждения могат да възникнат в контекста на съдебния процес . Съдът или съдията може да привлече вниманието и да предупреди една от страните чрез съобщението да извърши някои действия . Ако не отговаря на изискването в съобщението, се налага наказание. Съдията може да разпореди, чрез предупреждение, че една от страните в процеса да се яви в съда, за да даде показания: в противен случай ще бъде наказан.

Предупреждението може също да предупреди една от страните, че ако извърши определено действие, тя ще бъде наказана. Например : "На обвиняемия е забранено да напуска страната под предупреждение . "

В рамките на правната област трябва да подчертаем и съществуването на така наречената процедура за предупреждение за неотложност. Същото се посочва, например, че ако част от съдебния процес не наруши това, което е наредено да извърши плащане на другата засегната страна в определен срок, това може да доведе до сериозен проблем, който ще бъде свързан с конкретна санкция

По същия начин в тази област думата „предупреждение“ се използва и за отнасяне към дисциплинарни санкции и действия, които се налагат на служители от същите, които не се съобразяват с това, което се дължи. Т.е. те не изпълняват функциите си, както трябва да ги изпълняват.

В едно учебно заведение, от друга страна, предупреждението може да послужи като предупреждение на ученика да промени поведението си, ако не желае да бъде санкциониран с предупреждения или други механизми на наказание. Регулирането на средното училище, за да се цитира случай, може да установи, че когато студентът натрупа три предупреждения, той получава порицание . При десет предупреждения той автоматично се изключва от училище. В този контекст предупрежденията се записват в дисциплинарна книга.

В областта на образованието най-често срещаните предупреждения се установяват от неоправданите отсъствия на учениците в клас. По този начин те се разбират като инструмент, който, наред с други неща, намалява или елиминира т.нар. Феномен на отсъствията от училище.

Следователно, според часовете, които са били пропуснати за клас, и броя часове, които въпросният субект има, леки, сериозни или много сериозни предупреждения могат да бъдат установени.

В рамките на спортното поле можем да подчертаем съществуването, например, на предупреждения към клубовете и отборите за ситуации, възникнали в техните области по време на състезание. Имаме предвид например решението за затваряне на стадиона, защото на съдията е хвърлена бутилка.

border=0

Търсете друго определение