Определение за намерение

Намерението е термин, произхождащ от латинския intentĭo, който позволява да назовем определянето на волята към своя край. Умишленото е съзнателно (извършва се в преследване на цел). Например: "Съжалявам, аз не възнамерявах да ви ударя" , "Намерението ми беше да отнема малко спокойствие и да не създавам нова конфронтация " .

Намерението обикновено е свързано с желанието, което мотивира действие, а не към неговия резултат или последствие. Ако футболист удари опонент, когато се опитва да удари топката, ще се каже, че това е неволен удар, тъй като въпросният играч е възнамерявал да прокара топката и да не нарани колегата си.

Това позволява също така да се прави разлика между добро намерение и лошо намерение . Има действия, които се изпълняват с добро намерение (с благородна цел), въпреки че техните последствия са вредни, докато други действия се раждат с лошо намерение, когато целта им е да наранят или наранят.

Пример за коментар с добро намерение, който завършва с нараняване на съседката, се появява, когато човек попита друг за определен член от семейството, а обаждащият се съжалява и той / тя отговаря, че е починал. Субектът премахна болезнена памет, без да иска да го направи, тъй като наистина го интересуваше да знае как ходи покойникът и очевидно не знаеше за смъртта.

По същия начин не можем да пренебрегнем термин, който използва думата, която ни заема и която все по-често се използва. Това е така нареченото намерение да се гласува, което е волята на хората, които трябва да гласуват за една или друга партия на следващите избори.

Така например е често срещано, че винаги преди да се проведат избори, се провежда серия от проучвания сред гражданите, за да се определи каква оценка на гласуването се очаква да съществува. По този начин ще бъде възможно да се знае, или поне да се предвиди кой ще бъде кандидатът, който е победител в тях.

В случая с Испания тези действия се извършват от Центъра за социологически изследвания (ОНД), който редовно ги подтиква да знаят какво мислят гражданите на страната и какво искат да правят на предстоящите избори.

Важно е също да се отбележи, че по разговорен начин използваме израза "първо намерение". С нея, тя се опитва да обясни, че някой е действал импулсивно, без да спира да мисли за това какво ще направи или да каже.

От друга страна, има „второ намерение“. Когато се използва този израз, това, което човек желае да предаде, е, че даден човек прави нещо не честно, а с намерението да постигне нещо. Това означава, че той крие истинските си намерения, защото се надява да получи някакъв резултат, който да му е от полза.

Философията накрая определя интенционалността като отношението между съзнанието и света. Това означава, че интенционалността е свързана с дейността на ума по отношение на обект.

border=0

Търсете друго определение