Определение за снизхождение

С произход от латинската indulgentia , думата indulgence описва или символизира лекотата или предразположението да прощава всички грешки или да даде благодат . Концепцията се използва и в религиозните рамки, за да се нарече опрощението пред Върховния Съюз или божествеността на временните наказания, съответстващи на греховете, които вече са били простени след намесата на Църквата .

Indulgencia

Следователно, според католическата теология, временното наказание, наложено след греха, може да бъде облагодетелствано чрез опрощаване или опрощаване при определени условия и според отстъпките или критериите на определени представители на Църквата.

За разлика от покаянието или помирението , опрощаването не прощава грехове, а предлага освобождаване от временното наказание (земно или след смъртта, в чистилището). Папата, епископите и кардиналите са тези, които могат да предоставят снизхождение в замяна на различни действия или ритуали.

Въпреки, че опрощаването не е тайнство , то е много важен аспект на католическата доктрина. Експертите твърдят, че една от причините, които са накарали Мартин Лутер да се изправи срещу католическата църква, за да популяризира протестантската реформа , е неговото несъгласие с трафика на снизхождение.

Понастоящем индулгенциите все още се поддържат като част от католическата доктрина, въпреки че са загубили значение поради промяната на историческия контекст.

Отвъд религията , снизхождението е свързано с склонността да се прощават и прикриват грешки. Например: "Знам, че сте сгрешили, но според мен трябва да сте по-снизходителен към брат си" , "Не мислете, че ще покажа снизхождение: единственото нещо, което ме интересува е, че те изпълняват това, което са обещали" .

Естествено родителство и снизхождение

Противно на системата от правила и принципи, приети масово по време на отглеждането на човек, съществува по-стара процедура, основана на задоволяване на реалните нужди на децата. Тя се нарича естествено размножаване и предлага балансирано лечение и (в най-добрия случай) справедливо, което се стреми да образова без налагане, фокусирайки се върху специфичните характеристики на всеки индивид, вместо сляпо да приема съветите, разпръснати от предполагаемите експерти.

Нейните защитници твърдят, че това е начинът, по който децата са били отглеждани в миналото, опитвайки се да се преборят с унизителни етикети, които ги свеждат до просто каприз, който се стреми да се противопостави безпричинно на митниците, приети от мнозинството. Всъщност основата на естественото родителство е свободата, разнообразието.

Много често тази методология е объркана с отстъплението и не може да се направи по-далеч от реалността. Има различни видове изисквания, които децата правят, вариращи от искане за прегръдка до сладко лечение. При тези крайности може да се види ясна разлика между това, което се иска и това, което е необходимо . Естественият Crianza се фокусира върху тази последна точка, което прави задачата на родителите трудна, като изисква много по-голямо внимание към децата си и им отказва възможността да успокоят плача с лечение .

От друга страна, в едно типично семейство угаждането се простира далеч отвъд детството и е главният герой на големи несправедливости, които маркират живота на много хора. Точно както при дефинирането на тази концепция е почти невъзможно да не се нарича религия, същото се случва и с мачизма; Синовете обикновено се прощават много по-лесно и по-често от жените, дори когато говорят за еквивалентни грешки. От друга страна, може би аспектът, който може би е най-тревожен, е, че човек може да прости, за да не се сблъсква с проблеми, които прикриват отстъплението или емпатията.

border=0

Търсете друго определение