Определяне на математическите граници

Понятието, което ще анализираме сега, е интересно да се подчертае, че то се формира от обединението на две думи, които имат свой етимологичен произход в древните езици. По този начин границите идват от латинската дума limes , която е родът на limitis, който може да се преведе като край или граница на нещо.

От своя страна, математиците са думата, която има цитирания си произход в гръцки и конкретно в термина матема . Това може да се определи като изучаване на определена тема или тема.

Разделението, което отбелязва разделение между два региона, се нарича граница . Този термин се използва и за назоваване на ограничение или ограничение до крайност, която може да бъде достигната от физическия аспект и до точката, в която пристига временен период.

За математиката границата е величина, към която постепенно се приближават термините на безкрайна поредица от величини. Следователно математическият лимит изразява тенденцията на функция или последователност, докато нейните параметри се доближават до определена стойност.

Неформалната дефиниция на математическата граница показва, че границата на функция f (x) е Т, когато х има тенденция към s , при условие че x може да се намери за всеки случай близо до s, така че стойността на f (x) да е възможно най-близо до T, както е предназначено.

Въпреки това, освен гореспоменатия лимит, не можем да пренебрегнем, че има и други много важни в областта на математиката. По този начин можем да говорим и за границата на една последователност, която може да бъде съществуваща или уникална и различна, в случай че понятията за това не се сближават във всяка точка.

По същия начин трябва да говорим и за друга поредица от математически граници като границата на последователността от множества или тази на топологичните пространства. Сред последните са тези, които се отнасят до филтри или мрежи.

И накрая, не можем да пренебрегнем съществуването на това, което е известно като Банахов лимит. Последният, който е кръстен на полския математик Стефан Банах, е този, който се върти около това, което е известно като банаховото пространство. Това е фундаментална част в рамките на това, което е функционален анализ и може да се определи като пространство, където има функции, които имат безкрайно измерение.

Подобно на други математически понятия, лимитите отговарят на различни общи свойства, които спомагат за опростяване на изчисленията . Въпреки това, може да бъде много трудно да се разбере тази идея, тъй като тя е абстрактна концепция.

В математиката понятието е свързано с изменението на стойностите, взети от функциите или последователностите, и идеята за сближаване между числата . Този инструмент помага да се изследва поведението на функцията или на наследяването, когато те приближават дадена точка.

Формалната дефиниция на математическата граница е разработена от различни теоретици по целия свят през годините, с произведения, които са били в основата на безкрайно малката математика .

border=0

Търсете друго определение