Определение за празнота

Първото нещо, което ще направим, е да определим етимологичния произход на термина пустота, който сега ни заема. В този смисъл можем да твърдим, че той произтича от латински, по-специално от "вакуитас", който е резултат от сумата от два ясно разграничени компонента:
- Прилагателното "вакуум", което е синоним на "празнота".
- Суфиксът "-dad", който се използва за обозначаване на "качество".

Този термин (празен) от своя страна напомня за нещо, което няма съдържание: тоест, че е празно .

Като цяло идеята за празнота се използва, за да се опише това или онова, което няма съдържание или последователност . Да предположим, че филмът критикува празнотата на филма. Специалистът ще се позовава на факта, че филмът няма централна тема, която е солидна или дълбока, а напротив, покрива темата си по повърхностен начин и без да иска твърде много.

В подобен смисъл пустотата на една книга може да бъде свързана с липсата на храна. Да вземем случая на журналистическо разследване, което, съдейки по експертите, не представя данни или доказателства в подкрепа на твърденията. По този начин можем да споменем пустотата на въпросната журналистическа книга.

Има социолози, които твърдят, че пустотата е характерна за постмодерните общества . Междуличностните отношения, обичаи и ритуали, например, са несериозни и повърхностни. В този смисъл пустотата оцветява различни аспекти на ежедневния живот, където всичко минава бързо и с малко отражение, без прехрана или основа .

В някои източноизвестни философии понятието „ шуниата“ изглежда се нарича нещо, което няма същество. По този начин Шуната е пустота: нещо, което няма самостоятелно съществуване или същност. Различните течения на будизма се харесват на тази идея в техните доктрини.

По-конкретно, будизмът заявява, че пустотата е крайната истина и начинът за достигане до нея се основава на два етапа или основни етапи:
-Идентифициране на обекта на отказ. В този момент индивидът трябва да пристъпи към ясно и окончателно идентифициране на начина, по който различните явления се появяват пред човешкото същество, особено в съзнанието му, сякаш съществуват по истински начин и по начина, по който Твърдо се вярва, че този вид е вярно.
- Опровержение на обекта на отричане. Тази фаза се състои главно в лицето, което използва няколко метода за сертифициране, реализиране и приемане, че гореспоменатият обект не съществува в действителност.

Като се започне от всичко това, трябва да покажем, че има много и разнообразни публикации, които се въртят около празнотата. По-конкретно, сред най-значимите са следните:
- "Въведение в празнотата", от Гай Нюланд.
- "Яснота и празнота", от Лама Тюбтен Йеше, който идва да води читателя чрез един вид медитационен процес, докато достигне празнота.

border=0

Търсете друго определение