Дефиниция на илюстрация

Илюстрация е действие и ефект на илюстриране (рисуване, декориране). Терминът позволява да се назове чертежът , печатът или гравюрата, която украсява, документира или украсява книга . Например: "Тази книга има хубава илюстрация на еднорог" , "Илюстрациите на последния ми роман са направени от френски художник" . - Искам книга с илюстрации на животни, които да дам на сина ми .

В същия смисъл трябва да покажем, че илюстрацията е термин, който също се използва редовно, за да се отнася до периодичната публикация, която обикновено се състои от текст и картини и рисунки от различен тип.

Глаголът за илюстриране може да се използва и като синоним за просветляване на разбирането : "Благодарение на лекаря ще илюстрираме епидемиологията" , "Ще ги илюстрирам по този въпрос чрез тази конференция" .

Това използване на концепцията е свързано с Просвещението като философско движение, което се появява през осемнадесети век и се характеризира с подчертаване на преобладаването на разума . Илюстрацията е името, което получава това движение и времето, в което е било развито.

Като Сигло де лас Лус, този исторически етап се нарича, освен гореспоменатите признаци за идентичност, той избира и друга серия от съществени характеристики като хиперкритика, имитация, универсализъм и идеализъм.

Мислителите на Просвещението вярвали, че чрез човешкия разум е възможно да се борим с невежеството и суеверието. Причината също би помогнала да се сложи край на тиранията и да се изгради по-добър свят.

Лидерите на движението се чувстваха избрани да възпитават хората и да водят хората към нов тип общество . Просвещението твърди, че Старият режим и абсолютизмът като цяло се основават на невежеството на населението, за да се установи господство.

Сред най-важните фигури от този период ще трябва да подчертаем например Монтескьо. Това е политик и мислител, който е един от бащите на установяването на теорията за разделението на властите, която се превръща в един от основните стълбове на съвременната правна държава.

Русо, който развива важни републикански теории, или Волтер, явно против фанатизма и нетолерантността, са две от най-важните и фундаментални фигури в движението на Просвещението.

Една от основните последици от развитието на Просвещението беше промяната, която се случи в обществото. По-специално, този период установява края на т. Нар. Общество на имотите и възниква буржоазията. Имущество, което ще придобие все по-голямо значение на всички нива. Дотолкова, че да заеме важни позиции на политическо ниво в ущърб на управляващата и доминираща аристокрация до този момент.

Трябва да се отбележи, че движението е антропоцентрично (счита човешкото същество за център на действията), рационалистично (реалността е ограничена до чувствителния опит) и прагматично (полезно е единственото валидно).

border=0

Търсете друго определение