Определение за барицентър

Първото нещо, което ще направим преди да влезем изцяло в дефиницията на термина baricentro, е да открием неговия етимологичен произход. В този случай можем да кажем, че това е дума от гръцки произход, тъй като е резултат от сумата от два компонента от този произход:
- Съществителното "baros", което може да бъде преведено като "тежест" или "тежест".
- Името "kentron", което е синоним на "ужилване".

Концепцията се използва в областта на физиката, за да назове центъра на тежестта на нещо . В областта на геометрията барицентърът е точката, в която се пресичат медианите, които принадлежат на триъгълник.

Барицентърът на физическото тяло, когато има еднаква плътност, съвпада с неговия център на масата . Същото се случва, когато материята се разпределя симетрично в тялото.

Следователно, за да се разбере точно какво е барицентърът, е важно да знаем на какво се стремят идеите на центъра на тежестта и центъра на масата. Тя се нарича център на тежестта до точката на прилагане на силата, произтичаща от сумата на гравитационните сили, които оказват влияние върху различните сектори на тялото . В материалното тяло този център на тежестта се нарича барицентър.

Центърът на масата, от друга страна, е геометричната точка, която действа динамично, сякаш силата, получена от външни сили, е приложена към нея. Когато има еднаквост на плътността или материалното разпределение зачита някои свойства (като симетрия), центърът на масата съвпада с центъра на тежестта (и следователно с барицентъра).

За геометрията барицентърът на повърхността, която се съдържа в плоска фигура, е точка, която с всяка права линия, която я пресича, позволява разделянето на въпросния сегмент на две части, които имат един и същ момент по отношение на тази линия.

В допълнение към всичко по-горе, можем да посочим и тези други важни аспекти:
- Барицентърът на сегмента е десният център на него.
Барицентърът на тетраедър например става точката, в която сегментите, които се присъединяват към всеки връх, се пресичат с това, което е изобаричен център. Това трябва да разкрие, че това е барицентър, който се откроява с факта, че всички маси са еднакви.
- Ако искаме да знаем барицентъра на триъгълника, трябва да заявим, че това ще бъде пресечната точка на трите медиани на споменатата геометрична фигура.
- Трябва да знаем, че при изчисляването на споменатия барицентър можете да използвате включването на частичните барицентри. Това е чрез прегрупиране на точки.
- От друга страна, не трябва да се пренебрегва, че барицентърът няма да се промени, ако продължим да умножаваме всички маси от един и същи фактор.
- Един прост и бърз начин да изчислите барицентъра по геометричен начин е чрез използване на линийка и компас.

border=0

Търсете друго определение