Определяне на оперативните разходи

Понятието оперативни разходи се отнася до парите, отпуснати от компания или организация в развитието на нейната дейност. Оперативните разходи са заплати, наем на помещения, закупуване на доставки и др.

С други думи, оперативните разходи са тези, които се използват за поддържане на актив в съществуващото му състояние или за промяната му, така че да се върне към правилните условия на труд.

Оперативните разходи могат да се разделят на административни разходи (заплати, офис услуги), финансови разходи (лихви, издаване на чекове), потънали разходи (направени преди началото на операциите, присъщи на дейностите) и представителни разходи (подаръци, пътувания, храна).

Оперативните разходи са известни също като непреки разходи , тъй като включват разходи, свързани с дейността на предприятието, но не са инвестиции (като закупуване на машина).

Припомнете си, че в икономически смисъл инвестицията е поставянето на капитал, който е направен за постигане на бъдеща печалба. Инвестициите предполагат оставката на непосредствена полза за бъдещо.

Оперативните разходи, от друга страна, се разпределят за дейността на предприятието и не се реализират до получаване на бъдеща полза, но неговата функция е да позволи съществуването на търговската дейност (която, разбира се, е предназначена да бъде печеливша и печалби).

Например: покупката на пет компютъра от една компания е инвестиция. Въпреки това, дневните разходи за печатащи касети, листове и електричество са част от оперативните разходи.

Счетоводна класификация на термина

Друга класификация на това понятие от счетоводна гледна точка може да се отнася до разходите, които дадено предприятие прави, за да съществува като такова, т.е. да оперира в определена търговия.

В рамките на това определение оперативните разходи могат да бъдат: продажби (тези, чиято цел е да увеличат печалбите от търговския обмен, в рамките на тази класификация биха били доставки, комисионни, реклама, между другото), администрация (за да може Необходимо е да се извършат редица съществени процедури, които да се установят като организация, в рамките на тези разходи да се включват работната заплата на служителите, такси и др.) И производството (всички разходи за труд и материали за развитие на продуктивни задачи, в рамките на тези разходи могат да включват закупуване на суровини, машини и труд).

Преди да създаде компания, е важно да се направи кратък анализ на оперативните разходи, за да се разбере дали ще бъде печеливша. След като компанията бъде създадена, тази аналитична работа трябва да продължи, за да се знае кога да се намали производството или да се направи подходяща промяна, преди компанията да престане да бъде печеливша .

Обикновено се случва неопитни хора в областта на счетоводството да извършват всички сметки преди регистрацията на местно, като се вземат предвид най-впечатляващите неща: машини, служители, суровини; Въпреки това, има много други разходи и възможни инвестиции, които трябва да бъдат направени и които ще имат своята парична цена, така че преди вземането на такова важно решение е необходимо да се анализират всички предимства и недостатъци на размера на предприятието.

Да дадем пример: ако бизнесът ще бъде разположен в централна или туристическа зона, разходите за реклама там ще бъдат много по-високи, отколкото ако се намира в покрайнините на същия град. Остава само да добавим, че най-препоръчителното е да говорите с хора, които работят в същата област, за да задават съответните въпроси за различните пазарни движения и да ги помолите за съвет, за да вземат разумни решения за това ново начинание .

border=0

Търсете друго определение