Определение на средата

Средният срок, в едно от най-често срещаните си значения, представлява половината от нещо . Например: " Изрежете оранжево в средата и вземете половината, моля" , "Прочетох половин книга, имам около 250 страници ляво" , "Вчера пуснах една чиния и го счупих по средата" .

Средната, от друга страна, е това, което е в централно положение или между две точки, неща или теми : "Махни се от пътя, не ми позволявай да ходя" , "Играчът беше заобиколен, но успя да се промъкне между двама защитници. " " Виждате ли тези три къщи? Джулиана живее в средата .

Друго използване на термина е свързано с характеристиките или особеностите на един временен период, общността или географския регион: "Средната аржентинка е бодлива и неструктурирана" , "Средната температура в тази част на света не достига 10ºC" , " Той е изключителен художник, който надвишава средния .

Средството е нещо, което служи за постигане на определена цел и благоприятно и полезно действие, за да се получи нещо, което се търси: "Баща ми работи в средство за комуникация " , "Лошото нещо за този град е, че има малко транспортни средства" , "Разговорите с кафе обикновено са средство за затваряне на големи предприятия . "

Средството позволява също така да се назоват футболистите и другите спортни дисциплини играчи, които се намират в близост до централната линия на полето: "Ние трябва да държим топката, бих сложила друг начин и премахнах нападателя" , "играя наполовина" ".

Тази дума, използвана като наречие , може да модифицира прилагателни, които показват отрицателни атрибути с намерението да прецени или минимизира значението му: "Мисля, че този човек е наполовина глупав" , "Брат ти е наполовина бавен, но не се тревожи, нека му помогнем" ,

Носители за съхранение на информация

В областта на информационните технологии е важно да се съхранява информация за по-късни консултации, както и програми, така че те да могат да се изпълняват толкова пъти, колкото желаете. Обектите, които изпълняват тази цел, се наричат ​​носители за съхранение и имат много разнообразни форми и функционалност. Те могат да бъдат класифицирани в:

* магнитни дискове , като например твърди дискове и гъвкави или дискети;
* оптични дискове , където намираме CD, DVD, Blu-ray и HD DVD;
* магнитно-оптични дискове , като популярния Zip, Jaz и SuperDisk от Iomega.

Разбира се, списъкът продължава с магнитни ленти и карти с памет . Последните обикновено се асоциират със съкращението SD, в неговите варианти MicroSD, SDHC, но има много други, които могат да бъдат стандартизирани като Compact Flash или направени по мярка за продуктите на конкретна компания, като например тези, използвани от преносимата конзола на Sony и вече забравените Memory Sticks.

В началото медиите като компактдискове не позволяват да се пишат данни на крайните потребители, а се използват за разпространение на музика, приложения и игри, с предимството да имат стотици пъти повече място от дискети . С течение на времето пазарът започна да предлага рекордери и празни компактдискове, които обаче бяха ограничени до едно копие. Неизбежното развитие на този формат доведе до презапис на дискове, които бяха повторени в следващите поколения: DVD и Blu-ray.

Любопитното е, че компютърът използва толкова много различни типове носители, които се различават не само в технологиите, но и в производителността и издръжливостта . Твърдите дискове, например, рискуват да станат неизползваеми, тъй като се състоят от механични компоненти, които също са причина за нивото на шума, което някои модели произвеждат. Тенденцията на пазара е да превърне флаш паметта в единствен клас, премахвайки много проблеми и предлагайки по-малки, по-бързи и по-устойчиви устройства.

border=0

Свързани дефиниции

Търсете друго определение