Определение за бог

Бог е най- висшето същество , което монотеистичните религии считат за създател на Вселената . Това е божество, на което различни религии се покланят и хвалят. Думата идва от латинското понятие deus и се изписва с главни букви, когато се отнася до споменатата по-горе идея да бъдеш върховен за религии като християнството , юдаизма и исляма .

Dios

Като цяло Бог се счита за вездесъщ (той е навсякъде), всемогъщ (той може да направи всичко) и всезнаещ (той знае всичко). Според религията получава различни имена, като Аллах (ислям) или Яхве (юдаизъм). Религиите, които вярват в един единствен бог, са монотеистите , противопоставящи се на политеистите .

Християнството е първата религия, която възприема Бог като вид пазител извън света , който той наблюдава отгоре и с който установява пряка комуникация в определени случаи. Започвайки със Св. Тома Аквински ( 1225-1274 ), християнството признава, че съществуването на Бога не може да бъде потвърдено от научния метод , а е задача на метафизиката .

Науката, която отговаря за изучаването на божествените единици, е теология . Съществуват различни философски течения, които спорят за съществуването на бог като деизма (приема съществуването на висше същество, но не и информацията, която се предполага, че е разкрита чрез писания или определени хора, като Библията или Корана), агностицизъм (пренебрегва съществуването на бог) или атеизма (отрича съществуването на бог или вярва, че не е доказано).

Страхът да не вярваме в Бога

В обществата, където християнството е официална религия, по-често се срещат атеисти, отколкото религиозни. Първите представляват много интересна група от хора, които като че ли се страхуват да вземат решение, което ще ги постави веднъж завинаги на страната на линията, която разделя вярващите от невярващите, защитавайки се от факта, че все още не е дошло времето за техните да се справи с този проблем.

Любопитно е, че много атеисти се стремят да обяснят, че религията е изобретение на човешкото същество, за да не се чувства самотно в най-критичните моменти от живота си и че от друга страна не изключва възможността да се вярва в Бога в бъдеще. Уважаван ли е? Разбира се, с тази позиция те не нараняват никого и следователно имат право да го вземат. Обаче изглежда има широко разпространен страх да не каже „Не вярвам в Бога“, вероятно защото той не иска да му обърнем гръб, ако някога се нуждаем от него, за да поиска помощ в случай на нещастие или терминална болест.

Разбира се, религиозните не винаги дават най-добрия пример за уважение към техните вярвания; Всяка Цветница, когато започва Страстната седмица , тълпи от хора задушават входовете на църквите, за да получат маслинови клони, сякаш са дипломи, които доказват присъствието на масите. Въпреки това, през по-голямата част от годината, същите тези храмове виждат двете или три верни, както винаги; Те, от своя страна, обикновено не са добре запознати с християнската религия или, още по-малко, с добрите християни .

Накратко, възможно е да се каже, че атеистите и религиозните споделят страха да не вярват в бог, когото никога не са виждали, което е оставило сериозно болни на своите приятели и семейство, което е позволило на милиони хора да умрат по най-ужасните и несправедливи начини. , която не реагира на изнасилвания, осакатявания, изтезания, и която излага животните и растенията на нашите злоупотреби и нашите решения, които обикновено са разрушителни за Земята .

border=0

Търсете друго определение