border=0


Bladeren op letters
ling

vingertop

dactylografie

vinger verf

fingerprinting

dadaïsme

gift

gegeven

dolk

daguerreotype

daltonisme

Damascus

jonkvrouw

slachtoffer

schade

Schade aan het milieu

Morele schade

dans

Klassieke dans

Hedendaagse dans

Volksdans

geven

pijl

dok

Darwinisme

Datacenter

Datamining

gegevens

Statistische gegevens

ambulant

debacle

debat

plicht

Gepast proces

zwakte

debet

debuut

decennium

achteruitgang

decaloog

decaan

decanteren

tien

fatsoen

teleurstelling

dood

decibel

tiende

decimale

beslissing

dek

hoogdravende rede

verklaring

beëdigde verklaring

achteruitgang

afkooksel

decodering

decoderen

verkleuring

confiscatie

deconstructie

decoratie

etiquette

afnemende

ik decrepit

decreet

decubitus

deculturation

vingerhoed

toewijding

toewijding

aftrek

aftrekken

defacto

verzuim

verzuim

defensie

Civiele verdediging

verdediger

eerbied

tekort

deficit

Aandachtstekort

Fiscaal tekort

finale

deflatie

deflator

verbranding

afbuiging

ontbossing

spanning

bedriegen

dood

degeneratie

degeneratieve

slikken

vermindering

proeverij

dehiscence

deictics

godheid

deïsme

deixis

Laat je achter

vertrekken

schort

voorzijde

onthullen

verwijdering

delegatie

afgevaardigde

genot

schadelijk

broos

dolfijn

dun

beraadslaging

opzettelijk

lekkernij

afbakening

delinquentie

Jeugdcriminaliteit

Georganiseerde misdaad

delirium

misdaad

levering

delta

deltaspier

waan

demagogie

vraag

Te veel

zwakzinnigheid

Seniele dementie

gedrekt

schepper

demonstratie

democratie

Directe democratie

Representatieve democratie

democraat

demografie

sloop

demonology

tonen

dendrite

dendrologie

ontkenning

denervatie

knokkelkoorts

hachelijk

aanwijzing

noemer

beschimpen

aanduiding

dichtheid

Bevolkingsdichtheid

gebit

tandstelsel

tandpasta

dentine

tandarts

ontbloting

vrijmoedigheid

klacht

deontologie

opbrengst

taakgroepering

afdeling

departir

afhankelijkheid

afhankelijk

Ontharing

Permanente ontharing

betreurenswaardig

deportatie

sport

School sporten

storting

waardevermindering

roofzuchtig

depressie

gedegradeerd

zuivering

dequeísmo

Derbi

rechts

Bestuursrecht

Agrarisch recht

Burgerlijk recht

Grondwettelijk recht

Fiscaal recht

Internationaal recht

Arbeidsrecht

Handelsrecht

Natuurlijke wet

Strafrecht

Privaatrecht

Procedureel recht

Publiek recht

Echt goed

Sociaal recht

Mensenrechten

afgeleide

dermatitis

dermatologie

huid

afschaffing

spillover

rondje

dooi

Slaan

afval

nederlaag

Derrotero

instorten

uitdaging

uitzetting

ontworteling

ontwikkeling

Economische ontwikkeling

Menselijke ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

onrust

ramp

Natuurramp

scabble

vluchteling

debridement

wild

diskwalificatie

rest

brutaal

ontlading

afdanken

nakomeling

drop

decentralisatie

ontleden

dekolonisatie

ontleding

uitpakken

deconcentratie

nederlaag

wantrouwen

beschrijving

Taakomschrijving

Literaire beschrijving

Objectieve beschrijving

Beschrijving voor kinderen

Subjectieve beschrijving

ontdekking

korting

slordigheid

minachting

ellende

splijting

monding

prestatie

werkloosheid

ontknoping

Ik wens

afvalligheid

dropout

woestijnvorming

woestijnvorming

deserteur

onbeschaamdheid

verduistering

mislukken

kloof

defibrillator

verontreinigen

parade

Schijfdefragmentatie

lompe

het scheuren

slijtage

panne

ongeluk

disencumbrance

sloop

ongedaan maken

uitdroging

dooi

oneerlijkheid

bezoedeling

ontmenselijking

luiaard

wildernis

aanwijzing

plan

ongelijkheid

Sociale ongelijkheid

desillusie

einde

ontsmetting

modderstroom

trouweloos

grens

glijden

offshoring

schitterende

desmadre

wandaden

ontbinden

zwijm

ik nadele

verbrokkelen

onevenredig

ontmaskeren

opruiming

demotivatie

ondervoeding

duidelijk

verplaatsing

deployment

despotisme

Despotisme geïllustreerd

distillatie

bestemming

detail

detective

detector

hechtenis

hanteren

wasmiddel

achteruitgang

bepaling

determinant

determinisme

ontploffing

ontgifting

lasteraar

schade

detritus

schuld

Externe schuld

Interne schuld

Overheidsschuld

devaluatie

verwoesting

onthulling

opgebouwde

steeds

toewijding

terugkeer

verslinden

dag

suikerziekte

diaken

diacronía

dyad

diadeem

doorzichtig

diaphoresis

diafragma

diagnose

Verpleegkundige diagnose

Educatieve diagnose

diagonaal

diagram

Blokdiagram

Stroomschema

wijzerplaat

dialektiek

patois

dialoog

diamant

diameter

Diana

greepplank

glijbaan

dagelijks

Veldagenda

Werkdagen

Natuurlijke dagen

diaspora

diastole

schimprede

tekening

Tekening uit de vrije hand

Architecturale tekening

Artistieke tekening

Elektrische tekening

Geometrische tekening

Industriële tekening

Mechanische tekening

Technische tekening

Topografische tekening

dictie

woordenboek

geluk

gezegde

dichotomie

dictatuur

Militaire dictatuur

advies

didactisch

Algemeen onderwijs

tweevlakshoek

tand

umlaut

diesel

Rechterhand

dieet

tiende deel

laster

verschil

differentiaal

moeilijk

moeilijkheid

diffractie

omroep

spijsvertering

digitaal

cijfer

waardigheid

dihíbrido

vertraging

dilapidar

dilatatie

verlegenheid

Ethisch dilemma

Moreel dilemma

dilettant

diligence

ijverig

ophelderen

verdunnen

overstroming

dimensie

Sociale dimensie

kort

ontslag

tweemorfisme

dynamisch

Dinamizador

ik rollenbank

dynastie

geld

dinosaurus

latei

bisdom

diode

God

Kooldioxide

diploïde

diploma

diplomatie

tweeklank

plaatsvervanger

oeverwal

adres

IP-adres

gerichtheid

directeur

directory

richtlijnen

leider

leiden

Om zich te vestigen

disacchariden

dysartrie

dysautonomia

dyscalculie

onbekwaamheid

onderscheiden

discipline

discipel

schijf

Compact disc

Externe harde schijf

Diskette

Harde schijf

kribbig

discontinuïteit

tweedracht

disco

goeddunken

tegenstrijdigheid

discreet

discriminatie

reden

spraak

Poëtische spraak

bespreking

ontwerp

Curriculumontwerp

Grafisch ontwerp

Industrieel ontwerp

ik oneens te

dysfagie

dysfasie

dysfonie

dysforie

kostuum

genieten

dysfunctie

dysgrafie

Uit elkaar

onaangenaamheid

non-conformist

ongelijk

huichelen

verdrijven

dyslexie

verlagen

ademnood

dissociatie

ontbinding

verdunner

dissonant

uitdelen

kregel

vervreemden

voorziening

inrichting

Opslag apparaten

Invoer apparaten

Uitvoer apparaten

geschil

Diskette

uiteenzetting

verstorend

afstand

uitzetting

onderscheid

dystopia

verdraaiing

afleiding

distributie

district

verstoring

ontrading

onwaarde

disjunctie

Stroomonderbreker

diureticum

dag

diva

afdwalen

divan

afwijkend

verscheidenheid

Taalverscheidenheid

diversificatie

grappig

dividend

deviezen

deling

deler

echtscheiding

vrijlating

DNS

nasynchronisatie

Dubbele normen

buigen

onderwijs

willig

doctor

leer

documentatie

documentaire

document

dodecaëder

dodecagon

wost

dogma

dogma

pijn

temming

Thuisadres

Fiscaal adres

overheersing

domein

koepel

Domotica

gift

schenking

meid

doping

dopamine

alomtegenwoordig

slaap

slaapkamer

dorsal

dossier

dosis

schenking

Doxa

baggermachine

draak

drama

dramatizatie

dramaturgie

drastisch

riolering

drug

Drugsverslaving

dar

tweevoudigheid

twijfelachtig

douche

buigzaamheid

leidingen

twijfel

rouwen

elf

eigenaar

duet

zoet

Dulce de leche

dumping

duin

Dupla

tweezijdig

verdubbeling

hertog

duurzaamheid

duur

hardheid