Дефиниране на мрежа за подкрепа

Концепцията за мрежата има различни значения. От по-широкия си смисъл (мрежата е структура, която има характер, който я характеризира и позволява взаимовръзката между нейните възли), могат да бъдат изведени различни понятия, които водят до различни типове мрежи. Подкрепата , от своя страна, идва от подкрепа: поддържане на нещо, подпомагане на поддържането й, поддържане.

Мрежата за подкрепа , следователно, е структура, която осигурява някакъв вид ограничаване на нещо или на някого . Идеята обикновено се отнася до набор от организации или обекти, които работят по синхронизиран начин, за да си сътрудничат с кауза.

Когато има мрежа за поддръжка, тази, която се нуждае от помощ, получава интегрално ограничение . С други думи: въпросният проблем е атакуван от различни сектори, което позволява да се усъвършенства лечението.

По същия начин е необходимо да се подчертае съществуването на мрежата за подкрепа на правосъдието и мира, която е неправителствена организация на Венецуела, която започна своето пътуване през 1987 г. и установи, че има за цел да насърчава и защитава тези права. живот, свобода, лична сигурност или неприкосновеност на дома, наред с други.

Има и мрежа за подкрепа на предприемачите, която, както подсказва името му, е да помогне на всеки, който иска да започне бизнес. По-конкретно, тя се намира в Мексико и съветва и подкрепя гореспоменатия гражданин в безброй аспекти.

Пример за мрежа за подкрепа е структурата на няколко организации и специалисти, които си сътрудничат за подпомагане на жените , освободени от мрежа за трафик . Тези жени, след като си възвърнат свободата, са изправени пред редица проблеми, които възпрепятстват тяхната реинтеграция в обществото. Поддържаща мрежа може да включва психолози и лекари, които са отговорни за физическото и психическото лечение; консултанти, които си сътрудничат, за да могат жените да си намерят работа; организация, която улеснява временното настаняване; адвокати, които легално помагат на жертвата и т.н.

От друга страна, един продуктивен проект, ръководен от кооперация , може да се обърне към мрежа за подкрепа, съставена от неправителствени организации и правителствени служби, които допринасят за управлението на предприятието.

В допълнение към всичко това не можем да пренебрегнем съществуването на така наречените мрежи за социална подкрепа. Това е терминът, използван за означаване на цялата тази група хора, които имат друго в рамките на тяхното семейство, група от приятели или професионална област, между другото, и кой знае, че може да помогне, било то когато е необходимо.

Тези уникални мрежи за подкрепа се считат за фундаментални във всекидневния живот на всеки гражданин, тъй като те допринасят за оптимално качество на живот. Това е така, защото те служат, за да му осигурят защита, за да повишат самочувствието му, като се чувстват обичани и уважавани, така че той няма никакви афективни недостатъци, така че той може да се грижи за него и да се грижи за него, когато е необходимо ...

border=0

Търсете друго определение