Дефиниция на интерфейса

Интерфейсът е термин, който идва от интерфейса на английската дума. В компютърните науки това понятие служи да се посочи връзката, която се дава физически и на нивото на полезност между устройства или системи.

Interfaz

Интерфейсът, следователно, е връзка между две машини от всякакъв тип, на които тя осигурява подкрепа за комуникация с различни слоеве. Възможно е интерфейсът да се разбира като пространство (мястото, където се осъществява взаимодействието и обмена), инструмент (като продължение на човешкото тяло, като например мишката, която позволява взаимодействие с компютър ) или повърхност (обектът, който предоставя информация на чрез своята текстура, форма или цвят).

Той е известен като потребителски интерфейс към средата, която позволява на човек да комуникира с машина . Интерфейсът в този случай се състои от точки за контакт между потребител и екип. В допълнение към споменатия пример на мишката, друг интерфейс от този тип е екранът на монитора или клавиатурата .

Следователно при взаимодействието с компютъра може да се направи разграничение между хардуерния интерфейс (мишка, екран, клавиатура), софтуерния интерфейс (Windows, Linux) и хардуерно-софтуерния интерфейс (набора, който позволява на човека разберете двоичния код и че машината може да чете инструкциите на човека).

Когато използваме термина интерфейс в интернет сектора, уеб света, ние трябва да кажем, че той се използва за позоваване на целия набор от елементи, които се появяват на екрана и които позволяват на потребителя да извършва различни специфични действия.

По-специално, интерфейсът ще се състои, освен с елементи на действие, от алтернативи по отношение на навигацията, идентификацията и, разбира се, съдържанието.

Започвайки именно от значението на гореспоменатия интерфейс в този случай, дизайнерите и програмистите на уеб пространствата трябва да се грижат за него до милиметъра. Това означава, че те трябва да полагат максимални усилия, за да го направят не само привлекателен, но и прост и много функционален.

По-конкретно, това, което те поемат, е да следват серия от насоки в това отношение, сред които би било например фактът, че страницата прави много ясно какво предлага и какво представлява; че съдържанието е лесно видимо и може да се движи изцяло с него; и имат много визуален дизайн.

Всичко това, без да се пренебрегва и това, че при създаването на интерфейса на който и да е уебсайт е от съществено значение, той предлага на потребителя възможността да намери всичко, от което се нуждае. Поради тази причина, освен че е много функционална и проста, трябва да имате система за търсене, за да ви улесни, ако тази задача все още пасва.

Целите, които всички изискват горепосоченият интерфейс да бъде съставен от лога, правилна навигационна система, области на взаимодействие и пространства за съдържание.

В електрониката и телекомуникациите интерфейсът е физическа схема, която изпраща или получава сигнали от една система в друга . Универсалната серийна шина ( USB ) е интерфейс, който позволява чрез своя порт да свързва всички видове периферни устройства към компютър.

border=0

Търсете друго определение