Определяне на изваждане на вектори

Векторът е понятие, което има няколко употреби. Това може да бъде агентът, който е отговорен за преместването на нещо от едно място на друго; на проекция с интензивност и характеристики, които варират; с величина, която има точка на приложение, смисъл и адрес; или на организма, способен да предава определени болести.

Това означава, че векторът е инструмент, който дава възможност да се представи представянето на векторни величини, от които не само се нуждаят от смисъл, но и от посока, а също и от конкретна сума.

Понятието за изваждане на вектори се използва в математиката . В този случай векторът е величина, която се нанася като сегмент, който произхожда от точка А и е ориентиран към своя край ( точка В ). Следователно векторът е сегмент АВ .

Изваждането на вектори е операция, която се извършва с два от тези сегменти . За да се извърши изваждането на два вектора, се прави ректор и се добавя неговата противоположност .

Да предположим, че желаем да извършим следното изваждане: AB - DE , което е AB (-3, 4) и DE (5, -2) според положението на векторите в декартовата равнина . Като се има предвид казаното за сумата на обратното, операцията трябва да се разгледа по следния начин:

(-3, 4) - (5, -2)
(-3-5, 4 + 2)
(-8, 6)

Както виждате, при -3 добавяме обратното на 5 (това е -5 ), докато при 4 добавяме обратното на -2 (т.е. 2 ). Така резултатът от това изваждане на вектори е (-8, 6) .

Ако, от друга страна, сме добавили векторите, операцията е по-проста, тъй като е достатъчно да се добавят компонентите:

(-3, 4) + (5, -2)
(-3 + 5, 4-2)
(2, 2)

Смята се, че добавянето на вектори е много по-малко сложно от изваждането им. И е, че за да предприемем първата спомената операция, единственото нещо, което трябва да направите, е да започнете втората след края на първата, началото на третата от края на втората и така, последователно, докато се използва всеки един от векторите, с които искате да оперирате.

Други важни аспекти, които трябва да се вземат предвид за векторите и операциите, които могат да бъдат предприети с тях, са следните:
-Супер, изваждане и умножение са операциите, които могат да бъдат извършени с тях.
- Когато се пристъпи към прибавяне или изваждане на векторите, постига се получаването на друг вектор и това може да се постигне чрез различни типове процедури, числени или геометрични.
- Изваждането може да се извърши през дадените декартови координати на векторите, както в пространството, така и в равнината.
- Добавянето и изваждането на вектори в пространството може да се комбинира.
- Обратното на всеки вектор винаги има същата мярка като тази, но е в обратна посока.

border=0

Търсете друго определение