Определение на rezongar

Резонгар е концепция, произтичаща от onomatopoeia zung и zong , според речника на Кралската испанска академия ( RAE ). От друга страна, тези звукоподражания са свързани с бръмчене (генериране на непрекъснат шум, който е досадно, в по-голямата си част досадно).

Действието на мърморенето се състои в протестиране , смъркане или оттегляне . Например: "Аз ви помолих три пъти да поръчате стаята си и не сте го направили: защо ме караш да мърдам?" , "Достатъчно мърморене! Уверете се, че изпълнявате инструкциите ми ” , “ Кученцето ме кара да мърморя много, но е красиво и много игриво ” .

Обикновено ропота е нещо, което родителите и учителите правят, когато детето не уважава заповедите и ги игнорира. Ако майката на момчето му заповяда да се къпе преди осем часа през нощта и момчето не го прави, жената вероятно ще започне да мърмори. Това може да включва крещи, изсумване и жестове на отвращение.

Учителят , от друга страна, може да мърмори, когато учениците й не мълчат по време на час. Липсата на студентско поведение дразни учителя, който е отговорен отново и отново да повтаря необходимостта от правилно поведение в класната стая .

Млад човек, от друга страна, може да вземе решение да се включи в политиката, за да промени реалността на своя град. Консултиран от приятел за причината за неговата войнственост, младият човек може да отговори, че ако се ограничи до мърморене, нещата няма да се променят: по този начин той иска да обясни, че не е достатъчно да се оплакваш, за да постигнеш промяна, но че е необходимо ангажирайте се и действайте.

Не можем да пренебрегнем, че мърморенето също може да се каже, че излъчването на думи или не-артикулирани звуци, които човек прави между зъбите си в ясен знак за неговия гняв или неприязън към случилото се. Така например децата обикновено се колебаят, когато родителите им са се карали за нещо конкретно или дори когато работникът например е получил порицание от началника си.

Като общо правило това действие в този конкретен случай включва ясна демонстрация на несъгласие. Ясен пример е следният: „След като се родиха от родителите си заради закъснението и получаването на наказание, Мануел не спря да мърмори, докато се насочваше към стаята си.“

Това отношение от страна на децата, това на мърморене, е често срещано явление, че то разстройва много родители, защото го смятат за липса на уважение или абсолютна неприязън. Следователно, в много случаи, не се колебайте да произнасяте добре познатия въпрос за „какво казвате? Кажи го на глас, за да те чуе. Въпрос, на който обикновено се отговаря с ядосано „нищо“ от децата.

За да се избегне това поведение, педагозите се съгласяват, че е от основно значение в семействата, тъй като децата са много млади, те трябва да изберат добра комуникация, т.е. да гарантират, че всичко, било то добро или лошо, се говори открито, с спокойствие, излагайки различните точки на живота и без да извикваме.

border=0

Търсете друго определение