Дефиниция на бизнес администрация

Понятието за администриране може да се отнася до структурата, функционирането и изпълнението на предприятието. Дружеството , от друга страна, е организация, която е посветена на разработването на производствени или търговски задачи с цел получаване на икономически печалби.

По този начин бизнес администрацията е свързана с управлението на този тип организация . Това е набор от правила, правила и практики, които се стремят да оптимизират използването на ресурсите, за да постигнат целите на компанията.

Важно е да се има предвид, че бизнес администрацията може да се разглежда като наука . Всъщност, това е университетска кариера, която е свързана с икономиката и чиито завършили стават завършили. Завършилите бизнес администрация , в тази рамка, прилагат своите знания, за да направят една компания ефективна.

Сред изучаваните от кариерата теми се занимаваме с математика, микроикономика, финансово счетоводство, история на икономиката, статистика, въвеждане в правото и въвеждане в маркетинга, данъчни системи, управление и счетоводство, теорията на парите и банковото дело ...

През последните години се наблюдава значително увеличение на броя на студентите, които вземат решение да продължат кариерата си в бизнес администрацията. Те правят това за поредица от интересни причини, в допълнение към самата професия, както и следното:
- Това им дава възможност за достъп до професионален сектор с огромни възможности за бъдещето.
-Тя ще ви позволи да си намерите работа както в публичната, така и в частната сфера.
- Ще ви помогне да започнете собствена компания.
- Всичко това, без да се пренебрегва, че те ще имат възможност да преподават в бизнес училища и дори в университети.

Безспорно големите професионални възможности са тези, които най-много насърчават много млади хора да изберат тази университетска кариера. И това, че степента на бизнес администрация ще им позволи да упражняват работа в области като тези в компанията:
-Аудит, както финансов, така и оперативен.
-Ресурси хора, избиране на нови служители и управление на съществуващия персонал, за да могат да получат необходимата мотивация за компанията.
-Consultancy.
-Маркетинг, за да може да създаде съответния имидж на марката на компанията.
-Финанси и покупки.

Управлението на една компания изисква като отправна точка установяването на цели . От тези цели започва процесът на организация на ресурсите (финансови, човешки и др.), Така че предприятието да успее да изпълни своите цели. Поради многообразието от фактори, които се намесват в дейността на една компания, нейното управление изисква важна работа по координация и комуникация .

Планиране (определяне на цели и решение за това как да се достигне до тях), организацията (разположението на ресурсите за планиране), посоката (прилагането на ресурсите) и контрола (за да се провери, че това, което е установено) са изпълнени) са стълбовете на бизнес администрацията.

border=0

Търсете друго определение