Дефиниция на евклидова геометрия

Геометрията се нарича изучаване на величините и характеристиките на фигурите, които са в пространството или в равнината. Евклид , от друга страна, е свързан с Евклид , математик, който е живял в Древна Гърция .

През трети век пр. Хр . Евклид предлага пет постулата, които позволяват изучаването на свойствата на правилните форми (линии, триъгълници, кръгове и др.). Така той ражда евклидова геометрия .

В момента се счита, че евклидовата геометрия е тази, която е съсредоточена върху анализа на свойствата на евклидовите пространства : геометричните пространства, които съответстват на аксиомите на гръцкия мислител. Трябва да се отбележи, че Евклид съставя своите постулати в работата си "Elementos" .

В този трактат Евклид посочва, че права линия може да бъде създадена от обединението на всякакви две точки; че сегмент от линия може да продължи безкрайно по права линия; че при даден линеен сегмент може да се начертае кръг с всяко разстояние и център; че всички правилни ъгли са еднакви; и ако една линия пресича две други и сумата от вътрешните ъгли на същата страна е по-малка от два прави ъгъла, другите две линии, когато са удължени, ще бъдат отрязани от страната, на която са разположени по-малките ъгли от правите.

При работа с евклидови пространства евклидовата геометрия отговаря за пълни векторни пространства, които имат вътрешен продукт и следователно са нормални векторни и метрични пространства. Пространствата на неевклидовите геометрии, от друга страна, са криви пространства или с характеристики, различни от тези, споменати в предложенията на Евклид .

border=0

Търсете друго определение