border=0


Bladeren op letters
koe

vakantie

vacature

wankelen

vacuüm

Existentiële ongeldigheid

ledigheid

vaccin

vaccinatie

vacuole

Vacuümmeter

VADEMECUM

doorwaadbare plaats

vagebond

luilak

wagon

vaguada

vaagheid

mist

schede

vanille

wip

aardewerk

Valencia

moed

Buitengewone moed

bevestiging

deugdelijkheid

hek

vallei

waarde

Absolute waarde

Toegevoegde waarde

Nominale waarde

Ethische waarden

Menselijke waarden

Morele waarden

Religieuze waarden

Universele waarden

wals

taxatie

ventiel

vampier

busje

verwaandheid

vandalisme

voorhoede

ijdelheid

vergeefs

stoom

verdamping

cowboy

staaf

veranderlijkheid

veranderlijk

Willekeurige variabele

Continue variabele

Kwalitatieve variabele

Kwantitatieve variabele

Afhankelijke variabele

Discrete variabele

Onafhankelijke variabele

variantie

verscheidenheid

mannelijk

manachtig

afhankelijkheid

leenheer

vaat-

pot

zijtak

groot

bard

Vaticaan

profetie

vatímetro

watt

gaan

buurt

buur

vector

Resulterende vector

Eenheidsvector

Collinear vectoren

Gelijktijdige vectoren

Coplanaire vectoren

Niet-coplanaire vectoren

Tegenovergestelde vectoren

Veda

schildwacht

ziener

Veeduría

Vegano

vegetatie

groente

vegetarisch

hartstocht

voertuig

Ouderdom

blaas

kaars

gesluierd

pronktafeltje

zeil

Kijk uit

Velcro

wispelturigheid

zeilboot

Windwijzer

haar

snelheid

ader

rijpheid

zwachtelen

gagel

verkoper

wijnoogst

venijn

verering

wraak

Ik ben gekomen

verkoop

voordeel

venster

ventilatie

hartkamer

fortuin

zomer

waarheidsgetrouw

werkwoord

verboide

verborragia

waarheid

beul

groenheid

trottoir

vonnis

schande

Vericueto

waarheidsgetrouw

verificatie

landstaal

waarlijk

mannetjesvarken

wrat

veelzijdig

versie

verso

Gratis vers

Regelmatig vers

gewervelde dieren

stortplaats

verticaal

toppunt

helling

duizeligheid

blaasje

avond

lobby

jurk

overblijfsel

kleding

garderobe

veteraan

veto

Oude man

tijd

VGA

via

luchtweg

Melkweg

Openbare weg

levensvatbaarheid

Viacrucis

viaduct

reizen

wegen

Vianda

Communicatieroutes

luchtwegen

Per dag

vibratie

plaatsvervangend

Vice versa

vice

fortuinen

slachtoffer

victimizer

leven

Dagelijks leven

Waardig leven

Menselijk leven

Gezond leven

Sociaal leven

fey

video

Videocamera

Videokunst

Videoclip

videoconferencing

Videogame

Glas in lood raam

glas

Oude man

wind

Zonda wind

Passaatwinden

buik

balk

deugdelijkheid

toezicht

waken

kracht

vigorexia

Vikingen

verachtelijk

villa

Kerstlied

schurkachtig

azijn

entailment

link

wijngaard

vignet

vinyl

wijn

wijnoogst

viola

geweld

Gender geweld

Geweld op school

Familie geweld

Huiselijk geweld

Jeugd geweld

viool

VIP

beurt

virale

maagdelijkheid

mannelijkheid

viroïde

virologie

Onderkoninkrijk

onderkoning

virtueel

deugd

kwaadaardigheid

virus

Computervirus

visum

visagism

visceraal

viscositeit

uitzicht

Zakelijke visie

visionaire

bezoek

glimp

zoeker

vooravond

uitzicht

Voorbeeld

goedkeuring

zichtbaar

tonen

vitaal

leven

vitaminen

wijnbouw

Glas in lood raam

gescheld

weduwe

levendig

ervaring

kwekerij

woning

Fatsoenlijke huisvesting

Sociale woningbouw

Eengezinswoning

barend

VLAN

woord

woordenschat

het roepen

Roeping van dienst

klinker

vocatief

woordvoerder

VoIP

Volanta

vluchtig

vulkaan

volleybal

salvo

wilskrachtig

voltage

voltmeter

volt

wispelturig

volume

Molair volume

volumetrie

zullen

vrijwillig

maalstroom

uitgehongerd

draaikolk

Ik snap het

stemming

stem

Populaire stem

bon

Vox Populi

stem

Actieve stem

Commandovoering

Verhalende stem

Passieve stem

VPN

voodoo

Ik val ten val

vlucht

Charter vlucht

terugkeer

gedraaid

vulkanisme

grof

platte uitdrukking

kwetsbaarheid